Regulatory Intelligence as a Service (RISe)

De behoefte aan controle en voorspelbaarheid in de agile wereld

Van alle vragen waar een CXO met wet- en regelgeving als verantwoordelijkheid mee wordt geconfronteerd, vallen er drie in het bijzonder op:

 • Wat is onze % vooruitgang richting onze wet- en regelgevingsverplichtingen?
 • Wat is onze huidige compliance status?
 • Welke initiatieven vereisen de meeste aandacht?

Kernvereiste: Objectief, datagedreven inzicht is nodig voor leidinggevenden om strategische en proactieve begeleiding te kunnen bieden.

 • Hebben we de target state duidelijk gedefinieerd?
 • Worden de wettelijke vereisten vertaald in helder beleid en meetbare leveringscriteria?
 • Kunnen we de gedefinieerde en geplande initiatieven gemakkelijk tracken?

Belangrijkste vereiste: Wanneer regulatory deadlines naderen moet het een eenvoudig proces zijn om de huidige compliance status bij te houden, ongeacht de fase.

 • Hoe presteren de programma’s en projecten?
 • Hebben we voldoende middelen om compliance op tijd te kunnen garanderen?
 • Is er extra budget nodig om levering te versnellen
 • Begrijpen we de tactische en structurele splitsing en de bijbehorende impact?


Belangrijkste eis: Kunnen we de voorspelbaarheid van het regulatory change programma verhogen door onze tactische en structurele kosten/leveringstermijnen te verduidelijken?


De voordelen van versterkte controle zijn geloofwaardigheid en proactieve controle . Hoe kan RegTech ons helpen om onze bestaande data en expertise te gebruiken om onze programma’s beter te sturen en inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken?

RISe biedt een duurzame service om deze complexiteiten te mitigeren.

Onze service biedt onderling verbonden, datagestuurd inzicht voor elke stap binnen de regulatory change lifecycle. Hoewel dit per individuele stap zeer waardevol is, wordt het volledige beeld pas duidelijk wanneer al deze stappen samen worden gevoegd (bijvoorbeeld het koppelen van de beleidsdefinitie aan de planningsstatus; het koppelen van de status van data acquisitie aan afhankelijke wet- en regelgevingsthema’s en veel meer voorbeelden).

De dashboards van RISe zijn interactief en bieden de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen op basis van de data journey, met drill-up en drill-down functionaliteit. Hiermee kan de gebruiker de oorzaak van problemen beter begrijpen, zonder de bredere context uit het oog te verliezen.

Inzicht in de capaciteit van onze cliënten kan een uitdaging zijn bij veranderinitiatieven op het gebied van wet- en regelgeving; het ACT-team is in staat om ervoor te zorgen dat de gegevens die in RISe worden ingevoerd gechallenged worden. Dit doen wij op een kritische maar constructieve manier, waardoor de kwaliteit van de informatie vanaf de bron wordt verbeterd.

Wij passen ons aan uw behoeften aan en kunnen de ideale aanpak creëren voor uw requirements:

Level 1Level 2Level 3
Needs-based assessment and data sourcing
Implementation planning (agile & prioritised)
Dashboard creation
Ongoing maintenance and dashboard delivery
Data input challenges
Anomaly reports and recommendations
Customised dashboards
Integration & automations

Uw data

Uw data – georganiseerd, gekoppeld en maandelijks geleverd via RISe.

 • Nadat we bepaald hebben welke componenten van de RISe-oplossing nodig zijn, identificeren we bestaande bronnen (mens en/of systeem). Vervolgens installeren we een iteratief proces om de gewenste dashboards te vullen, gebaseerd op de prioriteiten van onze cliënten. 
 • Elk dashboard wordt onmiddellijk beschikbaar gesteld zodra het wordt gevuld, zodat waardevol inzicht zo snel mogelijk toegankelijk is.
 • Zodra de dashboards gevuld zijn zetten we een onderhoudscyclus op, die ervoor zorgt dat ze maandelijks up-to-date worden gehouden (of vaker, indien nodig). 

Uw data

Uw data – beoordeeld en gechallenged (met interventieaanbevelingen); georganiseerd, gekoppeld en maandelijks geleverd via RISe.

Ons niveau 2 aanbod biedt alle functionaliteit van niveau 1, met 2 extra lagen:

 • Uitdagingen omtrent invoer van data. Wanneer wij de data verzamelen om het dashboard te vullen, challengen wij de bron van de data om de robuustheid te begrijpen. Als data niet zinvol is of als we het gevoel hebben dat de data onjuist is, zullen we dit challengen. Onze teams hebben veel ervaring op dit gebied, en voegen zo een extra laag van controle en beoordeling toe aan het dataverzamelingsproces.
 • Afwijkingsrapporten en aanbevelingen. Bij het creëren van de dashboards kunnen we overzichtsrapporten maken op basis van trends, waarbij we de onderliggende oorzaken of afwijkende gedragingen duiden die, naar onze mening, een ingreep rechtvaardigen. Dit kan extra tijd besparen voor leidinggevenden die de dashboards gebruiken om verbindingen of neerwaartse trends aan te stippen. Met behulp van onze ervaring kunnen we interventies aanbevelen om de geïdentificeerde onderliggende oorzaken aan te pakken.

Aangepaste dashboards

Aangepaste dashboards (My_Rise) met gewenste integraties met back-end bronnen.

Ons niveau 3-aanbod biedt alle functionaliteiten van niveaus 1 en 2 en voegt daar op toe:

 • Op maat gemaakte dashboards, evenals integraties en automatiseringen, volledig gebaseerd op uw behoeften. Dit is waardevol wanneer een cliënt stabiele, gestructureerde bronnen met betrouwbare informatie heeft. In deze gevallen is een geautomatiseerd data-loading/transformatieproces zinvol en iets dat we graag creëren.

Meer weten over RISe?

Praat met Nick in een videogesprek.

Neem contact op!
Of contact ons
Nick Prince Managing Director ACT Regtech Solutions